sssssssssssssss Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 10.28. 10.29. 10. 30. 10. 31. 10.
7:00 – 8:00snídaněsnídaně snídaněsnídaně
8:00 – 10:00přednáškový blok 2 zkouškovépřednáškový blok 6zkouškové
10:00 – 12:00 přednáškový blok 3zkouškovépřednáškový blok 7zkouškové
12:00 – 13:00obědobědoběd oběd
13:00 – 15:00příjezd a ubytovánípřednáškový blok 4přednáškový blok 5přednáškový blok 8promoce
15:00 – 17:00imatrikulace TV/VČAstudentská konference TV/VČAodjezd
17:00 – 18:00vlastní večeřevečeřevečeřevečeře
18:00 – 20:00přednáškový blok 1volný časgaudeámus společná aktivita
20:00 – 21:00Společná aktivitaspolečná aktivitaples UMKvolný čas
21:00 – 22:00akustický klidakustický klidakustický klidakustický klid
22:00 – 23:00večerkavečerkavečerkavečerka
23:00

*změna programu vyrhazena

TV/VČA – TĚLOCVIK A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY