sssssssssssssss StředaČtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 10. 29. 10.30. 10. 31. 10. 1. 11.
7:00 – 8:00snídaněsnídaněsnídaněsnídaně
8:00 – 10:00přednáškový blok 1 zkouška přednáškový blok 7zkouška
10:00 – 12:00přednáškový blok 2zkouškapřednáškový blok 8zkouška
12:00 – 13:00oběd obědobědoběd
13:00 – 15:00přednáškový blok 3přednáškový blok 5přednáškový blok 9 kruhové aktivity
promoce
15:00 – 17:00příjezd
ubytování
přednáškový blok 4přednáškový blok 6 TV/VČAodubytování
odjezd
17:00 – 18:00společné
zahájení
večeřevečeřevečeře
18:00 – 20:00imatrikulace
seznamovací hry
samostudiumgaudeamuserasmus
kruhové aktivity
20:00 – 21:00kruhové
aktivity
kruhové aktivity studentská konferencesamostudium
21:00 – 22:00kruhové
aktivity
samostudiumstudentská konferencesamostudium
22:00 – 23:00akustický
klid
akustický
klid
akustický
klid
akustický
klid
23:00 – večerka večerkavečerkavečerka

změna programu vyrhazena