sssssssssssssss Čtvrtek Pátek
29. 10.30. 10.
9:30 – 10:30společné zahájení – Imatrikulace
10:30 – 12:30přednáškový blok 1 přednáškový blok 3
14:00 – 16:00přednáškový blok 2přednáškový blok 4
17:00 – 19:00„opravdový“ gaudeámuszkouškové
19:00 – ??:??společný večerní programPromoce – společné ukončení

změna programu vyrhazena