Úvod do teorie automatů Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 4 kr., zkouška

Předpoklady: Základní znalost libovolného programovacího jazyka doporučena, nikoli vyžadována.

Cíle: Seznámit posluchače se základy teorie formálních jazyků a uvést teorii automatů jako jednoduchý aparát k popisu formálních jazyků.

Anotace: Předmět představí deterministické a nedeterministické konečné automaty a jejich aplikaci. Rozebrán bude rovněž zásobníkový automat jako efektivní nástroj jednoduché syntaktické analýzy. Nastíněny budou další typy automatů, které odpovídají nižším třídám v Chomského hiearchii. Na závěr provedeme krátký exkurs do teorie gramatik.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!