Úvod do problematiky diabetu Archiv

Předmět byl vypsán v rámci šestého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Barbora Čechová

Hodnocení: 4 kr., zápočet

Předpoklady: základní znalosti anatomie a fyziologie orgánů endokrinního systému

Cíle: Seznámení posluchačů se základními typy Diabetes mellitus, etiopatogenenezí, nějčastějšími akutními i chronickými následky při zanedbávání terapie.

Anotace: Cílem předmětu je získat komplexní pohled na jedno z nejčastějších civilizačních onemocnění - Diabetes Mellitus. Důraz bude kladen na rozdíly mezi DM typem I a II. Společně si povíme o tom, jak toto onemocnění vzniká, proč vzniká, jaké jsou možnosti terapie a případné následky z (ne)léčby.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!