Teoretická fyzika Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 5 kr., zkouška

Předpoklady: Zběhlost v upravování matematických rovnic, povědomí o derivaci a odvaha.

Cíle: Nastínit čím se teoretická fyzika zabývá a přesvědčit posluchače, že se jedná o velice elegantní popis světa kolem nás.

Anotace: Během přednášky se seznámíme s Lagrangeovým formalismem a sílou variačního počtu. Jedná se o velice zběžný úvod do teoretické fyziky založený na příkladech ze života.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!