Spolupráce v týmu I Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Nejsou nutné žádné speciální znalosti. Výhodou mohou být zkušenosti s prací v týmu a podílení se na organizování nejrůznějších akcí a projektů.

Cíle: Posluchači se atraktivní formou seznámí s problematikou týmové spolupráce a sami si některé poznatky mohou ověřit v praktické části, která je náplní předmětu Spolupráce v týmu II.

Anotace: Tým a týmová spolupráce je velmi široký pojem. Zaměříme se tedy především na motivaci týmu a s tím související styl vedení a komunikaci v týmu. Přednáška bude koncipována z velké části formou diskuze nad vybranými tématy a sdílení zkušeností z praxe. Získané znalosti mohou poté posluchači využít v navazujícím předmětu Spolupráce v týmu II, při organizaci reálného projektu.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!