Seminář kritického myšlení Archiv

Předmět byl vypsán v rámci čtvrtého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zápočet

Předpoklady: Otevřená mysl, ochota zapojit vlastní rozum a povznést se nad předsudky a unáhlené zjednodušené závěry. Základní argumentační schopnosti (např.: Souhlasím/nesouhlasím s tímto postojem z těchto a těchto důvodů, na základě takovýchto informací, které jsem zjistil takovýmto způsobem). Seminář vyžaduje aktivní zapojení studentů a studentek.

Cíle: Seminář seznámí studenty a studentky se základním kritickým čtením mediálních textů, které se v nejrůznějších podobách vyskytují v dnešní době všude kolem nás (např. reklama, TV zprávy, časopisecké texty apod.). Zúčastnění si vyzkouší aplikaci vlastního kritického myšlení na konkrétních příkladech. Poznají, jak co nejefektivněji argumentovat a vyjadřovat slovně i písemně své názory.

Anotace: Seminář se na základě několika mediálních ukázek pokusí zúčastněné naučit, jak zapojit vlastní rozum a nespolknout všechny mediální návnady i s navijákem. Vhodné jako příprava pro ústní přijímací pohovory v oblasti humanitních věd.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!