Přímá volba prezidenta v ČR Archiv

Předmět byl vypsán v rámci třetího ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 3 kr., zkouška

Předpoklady: Zájem o problematiku fungování politického systému v České republice. Základní povědomí o pravomocech hlavy státu.

Cíle: Seznámit posluchače s úskalími, které přináší nově zavedený institut přímé volby prezidenta ČR. Jakým způsobem bude přímá volba hlavy státu probíhat? Stane se přímo volený prezident silným politickým hráčem? Je přímá volba prezidenta pro český ústavní systém vhodná?

Anotace: Posluchači budou seznámeni s postavením a rolí prezidenta ČR, způsobem jeho volby a fungováním prezidentského úřadu. Důraz bude kladen na problematiku zavedení přímé volby českého prezidenta, která se poprvé uskuteční v roce 2013. Jaká úskalí zavedení přímé volby prezidenta přináší? Jaký bude příští prezident ČR? Jakým způsobem probíhá volba hlav států v ostatních demokratických zemích světa?

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!