Ekologie obnovy aneb co dokáže příroda sama Archiv

Předmět byl vypsán v rámci druhého ročníku UMK. Příští ročník nabídne opět zcela novou sadu předmětů.

Přednášející: Nikdo

Hodnocení: 2 kr., kolokvium

Předpoklady: Zájem o dění v naší přírodě, vztah ke všemu živému i neživému:)

Cíle: Dozvědět se o stavu některých narušených míst naší krajiny a možných řešeních nápravy. Udělat si představu o tom, co všecko dokáže příroda sama bez pomoci člověka a jak moc se naše příroda změnila v průběhu mnoha let.

Anotace: Seznámíme se s termínem ekologie obnovy. Povíme si, jak rychle se příroda mění a zda je možné ji přivést k původnímu stavu, jaké zásahy pro to dělají lidé a že nejsou často ty nejlepší. Velká část bude věnována našim lesům, zejména problémům na Šumavě, objasníme pojem sukcese, ukážeme si, proč je kůrovec v našich lesích důležitý. Obecně se podíváme na to, jaké způsoby hospodaření v naší krajině jsou vhodné a na kterých místech se skrývá naše největší přírodní bohatství.

Líbíl se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!