Vyšetření kolenního kloubu

Přednášející: Vojtěch Nekvapil

Hodnocení: 3 kr., kolokvium

Datum výuky: soboty 26. října 2019 od 8.00 do 10.00

Předpoklady: elementární znalost anatomie kolenního kloubu, zájem o problematiku, ochota vyzkoušet si vyšetření navzájem na sobě

Cíle: Seznámit studenty se základním klinickým vyšetřením kolenního kloubu, dostupnými paraklinickými metodami, nejčastějšími nálezy a jejich interpretací.

Anotace: Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla, úrazem či nemocí může být postiženo mnoho měkkotkáňových i kostních struktur. Ačkoliv je klinické vyšetření kolene jedna ze základních dovedností v ortopedii, jeho správné provedení a interpretace není jednoduchou záležitostí. V kurzu se budeme věnovat nejen klinickému vyšetření, ale i odběru cílené anamnézy a možnostem paraklinických metod. Závěrem si zkusíme probrat několik kazuistik.

Líbí se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!