Úvod do problematiky diabetu

Přednášející: Barbora Čechová

Hodnocení: 4 kr., zápočet

Datum výuky: soboty 26. října 2019 od 18.00 do 20.00

Předpoklady: základní znalosti anatomie a fyziologie orgánů endokrinního systému

Cíle: Seznámení posluchačů se základními typy Diabetes mellitus, etiopatogenenezí, nějčastějšími akutními i chronickými následky při zanedbávání terapie.

Anotace: Cílem předmětu je získat komplexní pohled na jedno z nejčastějších civilizačních onemocnění - Diabetes Mellitus. Důraz bude kladen na rozdíly mezi DM typem I a II. Společně si povíme o tom, jak toto onemocnění vzniká, proč vzniká, jaké jsou možnosti terapie a případné následky z (ne)léčby.

Líbí se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!