Úvod do judaismu

Přednášející: Václav Chalupný

Hodnocení: 4 kr., kolokvium

Datum výuky: pondělí 28. října 2019 od 15.00 do 17.00

Předpoklady: Určeno pro všechny studenty SŠ.

Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy v judaismu.

Anotace: Předmět představí základní tradice a zvyky židovského národa. Zaměříme se na to, kdo je Žid, na židovské svátky a představíme si některé základní pojmy o židovství. Studenti budou mít možnost zkusit si modlitbu ke konkrétnímu svátku.

Líbí se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!