Řešení problémů a hry

Přednášející: Herbert Ullrich

Hodnocení: 4 kr., zápočet

Datum výuky: pondělí 28. října 2019 od 15.00 do 17.00

Předpoklady: Chuť přicházet věcem na kloub, řešit hádanky.

Cíle: Motivovat a naučit studenty přemýšlet o problému inženýrským způsobem. Rozmýšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy.

Anotace: Předmět postaví studenty před názorné příklady a výzvy, které je přirozeným způsobem přivedou k otázkám, které by si měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Ukázat, že informatika je zajímavá, že je to více než jen samotné kódování. Primárním cílem není, aby studenti pracovali bezchybně, ale aby se naučili klást podstatné otázky.

Líbí se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!