Kmenové buňky a jejich využití v regenerativní medicíně

Přednášející: Dita Münzová

Hodnocení: 5 kr., zkouška

Datum výuky: soboty 26. října 2019 od 13.00 do 15.00

Předpoklady: základy buněčné biologie (buněčné organely, základní buněčný metabolismus, mitóza, meióza)

Cíle: Seznámit studenty s unikátními vlastnostmi kmenových buněk a jejich potenciálem pro využití v regenerativní medicíně.

Anotace: Předmět představí potenciál kmenových buněk v regenerativní medicíně s konkrétními příklady, které jsou v klinické praxi již využívány. Studenti budou seznámeni se základními pojmy týkající se kmenových buněk (sebeobnova, totipotence, pluripotence, multipotence, oligopotence atp.). Čas bude věnován i problematice lidských embryonálních kmenových buněk a indukovaných pluripotentních kmenových buněk.

Líbí se ti předmět? Pověz o něm kamarádům!