Archiv předmětů z minulých ročníků UMK

Nepřehlédněte naši průběžně aktualizovanou fotogalerii.

Níže najdete všechny předměty vyučované během minulých ročníků. Detail předmětu, včetně předpokladů, cíle a anotace předmětu, můžete zobrazit kliknutím na název předmětu.

Univerzita Mikuláše Koperníka 4 26.–30. října 2013

biologie a medicína
Antibiotická rezistence BI-ATB 4 kr., zkouška
Bioetické problémy ve výzkumu BI-ETI 3 kr., zápočet
Biostatistické modelování v medicíně BI-BMM 3 kr., kolokvium
Chirurgie břišní stěny BI-CHA 4 kr., zkouška
Kardiopulmonální resuscitace BI-KPR 3 kr., kolokvium
Nádory BI-PAT 5 kr., zkouška
Obecná chirurgie I. BI-OCP 4 kr., zkouška
Obecná chirurgie II. BI-OCS 4 kr., zkouška
Zdravotnická diagnostická technika BI-ZDT 4 kr., zkouška
Zoonózy BI-ZOO 4 kr., zkouška
fyzika a chemie
Částicová optika FY-POX 5 kr., zkouška
Elektřina a magnetismus FY-EMG 3 kr., zápočet
Jaderné zbraně FY-JZB 4 kr., zkouška
Operační zesilovače FY-OZE 3 kr., zápočet
Plazmonika FY-PLK 6 kr., zkouška
Praktické základy teorie šíření tepla FY-TST 3 kr., zápočet
Technologie úpravy vody FY-UPV 3 kr., zápočet
informatika
Architektury procesorů IT-APC 4 kr., zkouška
Informatika nejen pro informatiky IT-NPI 3 kr., kolokvium
Internet aneb zlatá datová žíla IT-ZDZ 3 kr., zápočet
Jádro operačního systému IT-JOS 5 kr., zkouška
Souborové formáty IT-SFO 4 kr., zápočet
matematika
Grafové algoritmy MA-GAL 5 kr., zkouška
Matematická teorie her MA-MTH 5 kr., zkouška
Seminář maticového počtu MA-SMP 3 kr., zápočet
Teorie grafů ve fMRI MA-TEG 2 kr., zápočet
Úvod do ekonometrie MA-UDE 4 kr., zkouška
společenské vědy
Charles Baudelaire HU-CHB 3 kr., zápočet
Poznej svá pracovní práva! HU-PPP 4 kr., zkouška
Seminář kritického myšlení HU-SKM 3 kr., zápočet
Spolupráce v týmu I HU-ST1 3 kr., zápočet
Spolupráce v týmu II HU-ST2 4 kr., zápočet
Úvod do teorie masové komunikace HU-TMK 5 kr., zkouška
Volební systémy a volby 2013 v ČR HU-VCR 3 kr., kolokvium
Vybrané kapitoly z dějin architektury HU-KDA 3 kr., zápočet
Základy lokální soběstačnosti a komunitního života HU-LOK 2 kr., zápočet
Zámek Sedlnitzkých z Choltitz HU-ZSC 3 kr., zápočet
speciální
Studentská konference SP-STK 4 kr., zápočet
ostatní
Audit účetní závěrky OS-AUZ 3 kr., zkouška
Finanční výkaznictví OS-FVI 4 kr., zkouška
Historie filmu OS-HFI 3 kr., zápočet
Kartografie a GIS OS-KGI 3 kr., kolokvium
Nový cirkus OS-NCI 1 kr., zápočet
Přírodní stavitelství OS-PST 3 kr., zápočet
Seminář ze základů konstruování OS-ZKO 1 kr., kolokvium
Stavební mechanika OS-SME 3 kr., zápočet
Věž kostela sv. Mikuláše OS-VEZ 2 kr., zápočet

Univerzita Mikuláše Koperníka 3 22.–26. února 2013

biologie a medicína
Histologický exkurz BI-HEX 4 kr., zkouška
Základy ošetřovatelství v chirurgii BI-OSE 5 kr., zkouška
Zobrazovací systémy v lékařství BI-ZSL 4 kr., zkouška
fyzika a chemie
Barevná holografie FY-BAH 4 kr., zkouška
Digitální elektronika prakticky FY-DEP 5 kr., zápočet
Mikroskopie FY-MIK 4 kr., zkouška
Optické jevy v atmosféře FY-OJA 5 kr., zkouška
Rastrovací hrotová mikroskopie FY-SPM 3 kr., kolokvium
Úvod do termojaderné fúze FY-UFU 3 kr., zápočet
Zpracování zvuku FY-ZZV 3 kr., zkouška
informatika
Co by měl každý programátor vědět o počítačové paměti IT-MEM 6 kr., zkouška
Informační systémy IT-S 3 kr., zápočet
Konfigurace LAN sítě IT-LAN 5 kr., zápočet
Počítačové sítě a protokoly IT-PSP 4 kr., zkouška
Počítačové vidění a biometrie IT-ZPV 5 kr., zkouška
Úvod do zpracování obrazu IT-UZO 4 kr., zápočet
matematika
Aplikace diferenciálního počtu v mikroekonomii MA-ADP 4 kr., zkouška
Aritmetika a algoritmy MA-AAA 5 kr., zkouška
Derivační seminář MA-DVS 1 kr., zápočet
Linear optimization MA-LOP 6 kr., zkouška
Numerické výpočty MA-NUM 5 kr., zkouška
společenské vědy
Bezpečnostní politika HU-BPO 5 kr., zkouška
Kapitoly z analytické filozofie HU-KAF 5 kr., zkouška
Přesvědčování HU-PRV 3 kr., kolokvium
Přímá volba prezidenta v ČR HU-PVP 3 kr., zkouška
Tradiční řemesla a jejich význam pro život HU-TRA 2 kr., kolokvium
Umělec – psychopat, nebo génius? HU-UPG 3 kr., zápočet
ostatní
Budování značek a jejich vnější komunikace OS-BEC 3 kr., zápočet
Kartografie a GIS OS-KGI 3 kr., kolokvium
Přírodní stavitelství OS-PST 3 kr., zápočet
Studentská konference OS-STK 4 kr., zápočet
Základní kurz finančního řízení OS-CF 4 kr., zkouška
Základy kamnářství OS-KAM 3 kr., zápočet

Univerzita Mikuláše Koperníka 2 17.–20. listopadu 2011

biologie a medicína
Anatomie smyslových orgánů BI-ASO 4 kr., zkouška
Biostatistické modelování v medicíně BI-BMM 4 kr., zkouška
Elektrická stimulace srdce BI-ESS 4 kr., zkouška
Nemoci moderních civilizací, závislost BI-PAT 4 kr., zkouška
Psychika hostitele BI-PSY 4 kr., zkouška
Základy přednemocniční neodkladné péče BI-PNP 3 kr., kolokvium
fyzika a chemie
Elektronika prakticky FY-ELP 2 kr., zápočet
Fyzika a technika vakua FY-VAK 3 kr., zápočet
Fyzika kolem nás FY-FKN 4 kr., zkouška
Jaderné reaktory FY-JAR 4 kr., zkouška
Matematické modelování ve fyzice a také v životě FY-MOD 3 kr., kolokvium
Technologie úpravy a čištění vod FY-TUV 3 kr., kolokvium
Teoretická fyzika FY-TEF 5 kr., zkouška
Základy mechaniky kontinua FY-MEK 4 kr., zkouška
informatika
Informatics in English IT-IIE 6 kr., zkouška
Klasifikace a rozpoznávání IT-KAR 5 kr., zkouška
Myšlení počítače IT-BAI 3 kr., kolokvium
Optimalizace náročných výpočtů IT-OPT 4 kr., zkouška
Překladače IT-PRE 4 kr., zkouška
Úvod do operačních systémů IT-UOP 4 kr., zkouška
Úvod do teorie automatů IT-TAU 4 kr., zkouška
matematika
Důkazové systémy formální logiky MA-HIK 3 kr., zápočet
Fibonacciho čísla, zlatý řez a jejich aplikace MA-FZR 4 kr., zkouška
Fraktály MA-FRK 4 kr., zkouška
Matematika náhody MA-MNH 4 kr., zkouška
společenské vědy
Erotika a sex v marketingových komunikacích HU-ERO 4 kr., kolokvium
Historie reklamy HU-HIR 2 kr., zápočet
Imperiální ekonomie nečekaného HU-EKN 3 kr., kolokvium
Paradoxy HU-POX 3 kr., zkouška
Právo přeje bdělým HU-PPB 3 kr., zápočet
Příběh umění HU-PDU 2 kr., zápočet
Sociologická imaginace a vývoj sociálního myšlení HU-SOC 3 kr., zkouška
Teorie her HU-THE 4 kr., zkouška
Vedení a motivace lidí HU-VAM 3 kr., kolokvium
Volební kampaně a politický marketing HU-PKM 4 kr., zkouška
ostatní
Ekologie obnovy aneb co dokáže příroda sama OS-EOB 2 kr., kolokvium
Lidové vs. alternativní vs. moderní stavitelství OS-STA 2 kr., zápočet
Řízení projektu OS-RIP 3 kr., zápočet
Úvod do studia krizového managementu OS-UKM 3 kr., zápočet

Univerzita Mikuláše Koperníka 1 1.–3. dubna 2011

První ročník Univerzity Mikuláše Koperníka v Bílovci.

biologie a medicína
Enzymy a funkce trávicího systému BI-EFS 4 kr., zápočet
Evoluční biologie BI-EBI 4 kr., kolokvium
Genetika, klonování: možnosti reálné i nereálné BI-GEN 3 kr., zkouška
fyzika a chemie
Úvod do fyziky elementárních částic FY-EC 4 kr., zkouška
informatika
Návrh procesorů IT-NAP 3 kr., zkouška
Paralelní a distribuované systémy. Superpočítače IT-HPC 4 kr., zkouška
Počítačové sítě a bezpečnost IT-PCB 3 kr., zkouška
matematika
Filozofie čísla MA-FIC 6 kr., zkouška
Numerické metody a výpočty MA-NUM 3 kr., zkouška
Úvod do studia matematiky MA-USM 6 kr., zkouška
Základy náhodných procesů MA-ZNP 6 kr., zkouška
ostatní
Osobní plánování a organizace času OS-TIM 2 kr., zápočet
Politický systém ČR OS-PCR 4 kr., zkouška
Udržitelnost veřejného dluhu v ČR OS-UDC 4 kr., zápočet
Úvod do problematiky kapitálových trhů OS-KAT 4 kr., zkouška